Month: July 2020

श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, शहडोल में केक काटकर मनाया सद्गुरू का 52वां अवतरण दिवस।

शहडोल, 5 जुलाई 2020 ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरो: पदम्।मन्त्रमूलं गुरूवाक्यं मोक्षमूलं गुरो: कृपा।। गुरु पूर्णिमा…

Subscribe To Our Newsletter